You are viewing a past festival  see current festival

CEA Chiang Mai

Chang Moi Community Market

ช้างม่อยเป็นย่านที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมแห่งหนึ่ง เนื่องจากเป็นย่านแห่งการค้า อีกทั้งตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำปิง แม่น้ำสายหลักของเมืองเชียงใหม่ที่มีประวัติศาสตร์และร่องรอยของการค้ากับชาวต่างชาติ ทำให้มีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย ภายในย่านมีสถานที่สำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น วัดไทย วัดของกลุ่มชาติพันธุ์ วัดจีน มัสยิด ให้เห็นกระจายในย่าน และที่สำคัญช้างม่อยยังมีวัดที่ประดิษฐานพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุดอยสุเทพในวัดเก่าแก่อย่างวัดชมพูให้ทุกคนได้กราบไหว้ สักการะโดยที่ไม่ต้องไปถึงดอยสุเทพ ตลาดชุมชนช้างม่อย ภายใต้ธีม Youth and Yaii (ยูธแอนด์ยาย) ที่รวบรวมร้านค้าของผู้ประกอบการช้างม่อยดั้งเดิม และร้านค้าในโครงการเมดอินช้างม่อย ปีที่ 1 และ 2 ร่วมกับนักศึกษาที่จะมาร่วมจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ด้วย โดยในตลาดจะมีกิจกรรมทั้งดนตรีเเละเวิร์กช็อปที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย