เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022, 3–11 DEC

เกี่ยวกับ

 

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Week คือเทศกาลที่เหล่านักสร้างสรรค์หลากสาขาอาชีพ นักออกแบบ นักออกแบบรุ่นใหม่ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นโอกาสพิเศษในรอบปี เพื่อนำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบ หรือโปรเจ็กต์ใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นพื้นที่สนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ พบปะและแบ่งปันความรู้ด้านการออกแบบ พร้อมเชิญชวนนักออกแบบและนักสร้างสรรค์จากเมืองอื่นในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมเฉลิมฉลองวัฒนธรรมความสร้างสรรค์และศักยภาพงานออกแบบด้วยกัน พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือและขยายช่องทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ นำไปสู่การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานของนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 

เทศกาลไม่ได้จำกัดขอบเขตอยู่เพียงกลุ่มนักออกแบบหรือผู้ทำงานสร้างสรรค์เท่านั้น แต่เทศกาลยังให้ความสำคัญต่อการสร้างประสบการณ์ร่วมกับงานออกแบบไปสู่เด็กเยาวชน ชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจงานออกแบบ ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น นิทรรศการ งานออกแบบขนาดใหญ่ ศิลปะและดนตรี ที่ไม่เพียงสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจและกระตุ้นแรงบันดาลใจ แต่ยังอธิบายประโยชน์ของงานออกแบบที่มีต่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมบรรยากาศความมีชีวิตชีวาของเมืองให้เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญ คือ เป็นการก้าวไปสู่ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ ที่มาจากรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมและทักษะฝีมือช่างในอนาคต ในแต่ละปี เทศกาลเกิดขึ้นทั่วตัวเมืองเชียงใหม่ในย่านต่างๆ ซึ่งมีองค์ประกอบพื้นที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่มั่งคั่งไปด้วยศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น ไปถึงย่านที่ตั้ง TCDC เชียงใหม่ แหล่งความรู้ด้านการออกแบบที่ทันสมัย และกระจายสู่พื้นที่สำคัญอื่นๆ ทั่วเมือง ที่พร้อมให้ทุกคนได้เดินเยี่ยมชมเมืองในมุมมองที่แตกต่างออกไป และสัมผัสกับกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบอย่างใกล้ชิด

 

ติดต่อเทศกาลฯ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่

1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

(66) 52 080 500 #312 (วันอังคาร – อาทิตย์ | 10.30 – 18.00)

Hello.cmdw@cea.or.th

ส่งข้อความหาเราได้ที่: Facebook Messenger

 

 

ชวนมาร่วมปล่อยของกันอีกครั้งกับกลุ่มนักสร้างสรรค์ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2022 ภายใต้ธีม Local ‘rise’ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต เทศกาลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจท้องถิ่นภาคเหนือ มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันผ่านการเปิดพื้นที่ให้นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ เครือข่ายชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอ แลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์ ผ่านการจัดแสดงผลงาน การจัดกิจกรรมอาทิ เวิร์กช็อป เสวนา ทัวร์ รวมทั้งการเปิดตลาดเพื่อให้ผู้ที่ทำงานในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ทดลองขายสินค้าและพบปะกับผู้บริโภคโดยตรง และเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมของเมือง ผ่านโปรเจ็กต์ทดลองที่พัฒนาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตท้องถิ่น

 

เทศกาลฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2565 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ล่ามช้าง ช้างม่อย สันกำแพงและโดยรอบเมืองเชียงใหม่

 

ไม่ว่าท่านจะเป็นนักออกแบบ ศิลปิน นักดนตรี นักแสดง ผู้ประกอบการ ชุมชนหรือนักสร้างสรรค์ในสาขาใด เพียงมีไอเดียสร้างสรรค์และต้องการปล่อยของ เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเทศกาลฯ โดยจะเปิดรับสมัครโปรเจกต์และกิจกรรมสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 10 กรกฏาคม 2565

 

ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน 25 กรกฎาคม 2565

 

 

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน

 

อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น   

ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (International Gastronomy Tourism Centre: iGTC)

ตัวแทนภาคการศึกษาและด้านอาหาร  

 

คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ 

ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Chamber of Commerce)

ตัวแทนภาคองค์กรเอกชนและธุรกิจ