เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022, 3–11 DEC

อัพเดทและเที่ยวชมงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2022

Chiang Mai Design Week 2022Local ‘rise’ationประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2565 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับอีเมลจากทีมงานเพื่อประสานงานต่อไปทางเทศกาลฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี เราเชื่อว่าการร่วมมือกันระหว่างนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ ชุมชนและองค์กรต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และทรัพยากร เป็นหัวใจสำคัญในการปลุกพลัง และเสริมศักยภาพการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อไปในอนาคต#ChiangMaidesignweek2022 #CMDW2022 #ChiangMaidesignweek #ChiangMai #DesignWeek