ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

งานสัมมนาผู้ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022

เผยแพร่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ ได้จัดงานสัมมนาผู้ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022 หรือ Chiang Mai Design Week เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจ ช่างฝีมือ และนักออกแบบสร้างสรรค์ ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 3-11 ธันวาคมนี้


เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565 (Chiang Mai Design Week 2022) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจท้องถิ่นภาคเหนือ ผ่านการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เช่น ชุมชน นักออกแบบ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจ และองค์กรภาครัฐในภาคเหนือ โดยเปิดพื้นที่ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ การทดลองแนวทางการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ผ่านการใช้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การจำหน่าย สินค้าและทดลองตลาดร่วมกับการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ


เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ปีนี้ ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Local ‘Rise’ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต” ซึ่งจะเสนอเนื้อหาการแชร์องค์ความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่อแก้ไข โดยมีคุณพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ และคุณอิ่มหทัย กันจินะ ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ อธิบายถึงเทศกาลและภาพรวมของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังมีการเสวนาทิศทางของเทศกาลและแนวทางความร่วมมือการจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองต้นเปา


ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานสัมมนาผู้ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสพบทุกท่านในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Week วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 


#ChiangMaidesignweek2022 #CMDW2022 #ChiangMaidesignweek #ChiangMai #DesignWeek

แชร์