เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022, 3–11 DEC

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2022

เผยแพร่เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว

Chiang Mai Design Week 2022

Local ‘rise’ation


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2565 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับอีเมลจากทีมงานเพื่อประสานงานต่อไป


ทางเทศกาลฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี เราเชื่อว่าการร่วมมือกันระหว่างนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ ชุมชนและองค์กรต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และทรัพยากร เป็นหัวใจสำคัญในการปลุกพลัง และเสริมศักยภาพการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อไปในอนาคต


#ChiangMaidesignweek2022 #CMDW2022 #ChiangMaidesignweek #ChiangMai #DesignWeek

แชร์