ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

เครื่องเขินคิชู

นิทรรศการแลกเปลี่ยน เครื่องเขินคิชูจากญี่ปุ่น

เครื่องเขินคิชูได้ถูกผลิตขึ้นโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ “เขตคุโรเอะ” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองนันไกในจังหวัดวากายามะ ถือเป็นหนึ่งในสามเครื่องเขินชื่อดังที่สุดในญี่ปุ่นร่วมกับไอซุนูริ (จังหวัดฟูกูชิมะ), ยามานากะนูริและวาจิมะนูริ (จังหวัดอิชิกาวะ) ประวัติความเป็นมาของเครื่องเขินคิชูได้เริ่มขึ้นจากการที่ช่างแปรรูปไม้ในคิชูนำลูกพลับที่บดเป็นน้ำมาทาบนถ้วยชามในสมัยมูโรมาจิ ประกอบกับที่วัดเนโกโระจิซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองอิวาเดะ เหล่านักบวชได้ทำภาชนะ เช่น ถาดวางอาหาร ถ้วย ชาม และตู้พระธรรม ขึ้นมาด้วยตนเอง มีการดัดแปลงจนกลายมาเป็นเครื่องเขินคิชูในปัจจุบัน