เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022, 3–11 DEC

Chiangmai Busking

เชียงใหม่เปิดหมวก

กลุ่มศิลปินเชียงใหม่ออริจินัล ร่วมกับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022 จัดโชว์ "เชียงใหม่เปิดหมวก" การแสดงศักยภาพนักร้องนักดนตรีท้องถิ่น ในรูปแบบการแสดงแบบ "เปิดหมวก" ในย่านสร้างสรรค์ ล่ามช้าง - ช้างม่อย มาร่วมสร้างสีสันให้กับเมืองเชียงใหม่ให้มีชีวิตชีวาในช่วงฤดูหนาวนี้ด้วยกัน ตามหาเหล่าศิลปินร่วมเปิดหมวกทั่วย่านสร้างสรรค์ ได้ที่ ย่านล่ามช้าง วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 17:00 - 20:00 น. ย่านช้างม่อย วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 17:00 - 20:00 น.