ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Little ShelterBox

เรื่องเล่าของ 'ภูตเงาน้ำ'

งานแสดงศิลปะ 'การออกแบบเรื่องเล่า' (Story Design) ผ่านทักษะการเล่าเรื่อง-แสดงเดี่ยว (Narrative skill) 5 รูปแบบ มาจัดแสดงร่วมกันในครั้งเดียว อาทิ การเล่าเรื่องล้อเลียน (Stand Up Comedy), การเล่านิทาน (Folklore), การเล่าเรื่องบทเรียนชีวิต (Life Mythology), การเล่าเรื่องบรรยายความรู้ (Lecture), การอ่านมุขแก๊กตลกสั้น (Flash Punch Line) "กาลครั้งหนึ่งนานมา เมื่อกองไฟปลุกค่ำคืนสุกสว่าง ความจริงกลายเป็นนิทาน ความลุ่มหลงกลายเป็นความหวาน ภูตตัวหนึ่งได้กำเนิดเกิดขึ้น มันเป็นผู้ชาย" เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 1) ผู้ชมจากการเชิญ 2) ผู้ชมที่สนใจ สามารถ จองบัตรผ่าน LINE ของ Little Shelter Hotel บัตร ราคา 800 บาท โดยมีบัตรราคาพิเศษ สำหรับซื้อเป็นคู่ ราคาคู่ละ 1,400 บาท บัตร Early Bird ซื้อก่อนวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 สามารถซื้อได้ราคา ใบละ 600 บาท หรือเป็นคู่ ราคาคู่ละ 1,000 บาท
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • กานต์ หงษ์ทอง
  • ชัยวัฒน์ โล่โชตินันท์
  • อภิชัย เทียนวิไลรัตน์
  • ผุษดี จันทรวิโรจน์