เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022, 3–11 DEC

Gallerykangwat

HOME#4 Crafts Exhibition 2565

GALLERY KANG WAT พื้นที่จัดแสดงผลงานและนิทรรศการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสมาชิกในโครงการบ้านข้างวัด เพื่อแสดงผลงานในโอกาสต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ได้เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อแสดงผลงานของตัวเองได้อีกด้วย เพื่อช่วยเหลือกันและกันรวมทั้งสร้างเครือข่ายคนทำงานศิลปะร่วมกัน นอกจากนี้ ในแกลอรี่ข้างวัด ยังมีส่วนที่เป็น Selected Shop ที่คัดสรรผลิตภัณฑ์ดีๆ จากแบรนด์หลากหลายทั้งจากในจังหวัดเชียงใหม่และทั่วประเทศ มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเป็นช่องทางกระจายสินค้าดีๆ สู่มือของลูกค้า