ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

LABBfest 2022

LABBfest. 2022

LABBfest. คือ พื้นที่สำหรับการผสมผสาน ระหว่างดนตรีและภาพ การผลิตคิดค้นหาสูตรใหม่ๆ เพื่อให้ศิลปินในเชียงใหม่และภาพเหนือตอนบนได้นำเสนอผลงานดนตรี ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดนตรี โปรโมทเตอร์ เจ้าของค่ายเพลงต่าง ๆ ผ่านการแสดงโชว์เพลงของตัวเองในรูปแบบแสดงสดและการบันทึกวีดิโอ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านดนตรีกับประเทศทางภูมิภาคเอเชีย เพื่อเป็นแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมดนตรีในเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนพัฒนาไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติได้ รูปแบบของงาน LABBfest. คืองานแสดงดนตรีสดและการบันทึกภาพการเล่นสดที่มีการผสมผสานระหว่าง Music Showcase กับ Visual Art โดยทีมผู้จัดมีหน้าที่จัดเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นฐาน การสร้างภาพเคลื่อนไหวประกอบ และการบันทึกภาพและเสียง เพื่อนำวีดิโอที่ได้นำส่งต่อให้ถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดนตรี โปรโมทเตอร์ เจ้าของค่ายเพลงต่าง ๆ เป็นการเปิดโอกาสช่องทางในการนำเสนอผลงานของศิลปินในเชียงใหม่และภาพเหนือตอนบน