ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

CMU Creative Lanna

CDA DESIGN AWARDS EXHIBITION 2022

พิธีมอบรางวัล CDA Design Awards รางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ 2022 Creative Design Awards ประจักษ์ล้านนา Rising Lanna Genre และนิทรรศการจัดแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมการออกแบบสร้างสรรค์ 2022 Creative Design Awards พิธีมอบรางวัล Creative Design Awards 2022 วันที่ 4 ธ.ค 2022 เวลาเริ่มงาน 16.00 - 18.30 น. Exhibition วันที่ 3 - 11 ธ.ค 2022 เวลา 09.00-16.30 น. บริเวณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่