ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

CEA Chiang Mai

GASTRO ECONOMY เศรษฐกิจ "การกินอยู่" กู้โลกอย่างไรในอนาคต

นิทรรศการ Gastro Economy เศรษฐกิจ “การกินอยู่” กู้โลกอย่างไรในอนาคต สะท้อนการมีส่วนร่วมกันของสังคมยุคใหม่ต่อการนำบทบาทอาหารมาทบทวนในแง่มุมโภชนาการ พืชกับคน ศิลปะ-ธุรกิจการประกอบอาหาร และการอยู่กินในอนาคต เมื่ออาหารเป็นมากกว่าทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป แต่ทำหน้าที่ดึงคนเข้ามาร่วมกันสร้างพลังแห่งความเป็นอยู่ที่ดีและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ขอให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ให้เป็นโต๊ะอาหารแห่งการเรียนรู้ ตั้งคำถาม และลงมือทำ ขอให้อร่อย
นักออกแบบ
  • ทรงวาด สุขเมืองมา
  • อนุวัต เชื้อเย็น - iGTC MJU
  • อัญแปลน