ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

CEA Chiang Mai

มหรสพภาพยนตร์นานาชาติ ณ วัดล่ามช้าง

กิจกรรมงานฉายภาพยนตร์นานาชาติ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จากประเทศไทย (เมืองทองรามา) ประเทศญี่ปุ่น (The Japan Foundation) ประเทศรัสเซีย (Roskino Russian Content Worldwide) และประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำเสนอภาพยนตร์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ รูปแบบความคิดและการใช้ชีวิต สื่อสารผ่านภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น Animation / Drama / Comedy / Horror โดยจัดแสดงในพื้นที่วัดล่ามช้าง ในบรรกาศที่ชวนให้ผู้ชมได้หวนรำลึกว่าครั้งหนึ่งในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานมหรสพที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ 4 December 2022 :Thai Film Night 5 December 2022 : Russian Film Night 6 December 2022 : Japan Film Night 7 December 2022 : French Film Night