ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

“SANDBOX” FOR FUTURE CREATIVE LEADERS

แซนด์บ็อกซ์จากมอสโก

แซนด์บ็อกซ์จากมอสโก เพื่อผู้นำที่สร้างสรรค์แห่งอนาคต คือสถานที่ซึ่งเด็กๆ สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านการเล่นและทดลองกับงานศิลปะและงานฝีมือในส่วนต่างๆ ด้วยการร่วมมือของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของมอสโกและเชียงใหม่ เป้าหมายของเราคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและสนุกสนานแก่เด็ก ๆ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความเห็นอกเห็นใจ การสื่อสาร และความเป็นผู้นำผ่านการเรียนรู้จากวัฒนธรรมสลาฟที่หลากลาย ที่“แซนด์บอกซ์”ของเรา เด็กๆจะได้ลองวิธีต่างๆในการเรียนรู้และฝึกฝนการคิดสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ งานฝีมือ การทดลอง การเล่นต่างๆ....มาสนุกด้วยกันเถอะ!