ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

TAM : DA X Nohn Intaranan

Sound of Sukkho

การเล่าบทเพลงในหลากหลายมุมมอง โดยในแต่ละเพลงจะใช้สไตล์และเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันไป เพื่อสะท้อนชีวิตของช่างตีเหล็กในแต่ละช่วงเวลาตลอดประวัติศาสตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เปลี่ยนมาใช้กึ่งเครื่องจักร แต่ถึงกรรมวิธีการจะเปลี่ยนไป แต่วิถีชีวิตยังคงเดิม ตัวเพลงทั้งหมดจะถูกเปิดประกอบร่วมกับเสียง ambience ของร้านตีเหล็กไปด้วย โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้เราได้โฟกัสกับเสียงของการทำงาน อารมณ์การทำงาน ความเหนื่อยล้า และชีวิตของคนทำงานตีเหล็ก โดยมีเพลงเป็น ambience ประกอบ แบ่งออกเป็น 5 Section ได้แก่ Section I : The Blacksmith - (Piano , Ambience) Section II : Daily Duty - (Piano , Ambience) Section III : Metalworks - (Piano, Synthesizer, Vibraphone, Ambience, Metal) Section IV : Machines - (Piano, Synthesizer, Strings, Vibraphone, Ambience, Metal) Section V : At the end of the day - (Piano, Synthesizer, Strings, Vibraphone, Ambience, Meta) ความยาวรวม : 45 นาที รอบการแสดงด้วย ambience จริง 10.00 - 10.45, 11.00 - 11.45, 13.00 - 13.45, 14.00 - 14.45 รอบการแสดงด้วย ambience จำลอง 16.00 - 16.45, 17.00 - 17.45