เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2023, 2 –10 DEC

เกี่ยวกับ


 

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Week คือ เทศกาลที่เหล่านักสร้างสรรค์หลากสาขาอาชีพ นักออกแบบ นักออกแบบรุ่นใหม่ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นโอกาสพิเศษในรอบปีเพื่อนำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบหรือโปรเจ็กต์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งเชิญชวนนักออกแบบและนักสร้างสรรค์จากเมืองอื่น ๆ มาร่วมเฉลิมฉลองวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือและขยายช่องทางธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศให้เติบโต

 

เป็นประจำทุกปีเทศกาลตั้งใจทำหน้าที่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ พบปะและแบ่งปันความรู้ด้านการออกแบบ ควบคู่สร้างประสบการณ์ร่วมกับงานออกแบบแก่เด็กเยาวชน ชุมชน นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ นิทรรศการ งานออกแบบขนาดใหญ่ งานเสวนา เวิร์คช็อป กิจกรรมศิลปะและการแสดงดนตรี ซึ่งไม่เพียงมอบความตื่นตาตื่นใจ หากยังช่วยปลูกความเข้าใจในพลังของงานออกแบบที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมแต่งแต้มสีสันและความมีชีวิตชีวาของเมืองเชียงใหม่ให้อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์ ตลอดย่านซึ่งมีองค์ประกอบของพื้นที่น่าสนใจ ตั้งแต่บริเวณย่านกลางเวียง ย่านช้างม่อย-ท่าแพ และกระจายตัวโดยรอบเมืองเชียงใหม่ให้ทุกคนได้เยี่ยมชมเมืองในมุมมองที่แตกต่างพลางสัมผัสกับนานาประสบการณ์สร้างสรรค์อย่างใกล้ชิด

 

ขณะเดียวกันเทศกาลมุ่งมั่นจุดประกายการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (Local sustainable Living) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอผ่านโปรแกรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารหลายหลาก ซึ่งสั่งสมบ่มเพาะมาจากวิถีเกษตรกรรม อันถือเป็นรากฐานสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม และหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่ที่มีศักยภาพสูง สนับสนุนบรรดาคนคืนถิ่น (Homecoming) ที่กลับมาพร้อมมุมมองและวิธีคิดที่แตกต่างในการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ จากต้นทุนท้องถิ่น ผสมผสานทักษะประสบการณ์เข้มข้นกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดสินทรัพย์ทางปัญญาหรือมรดกภูมิปัญญาอย่างรู้คุณค่า บนความเข้าใจลึกซึ้งในตัวตนและอัตลักษณ์ ตลอดจนเป็นเวทีทดลอง ท้าทายศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างโอกาสใหม่ (New Opportunities) ในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานของนักสร้างสรรค์ นักออกแบบและผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เหนืออื่นใดคือเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ ที่มาจากรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมและทักษะฝีมือเชิงช่างในอนาคต

 

ติดต่อเทศกาลฯ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่

1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

(66) 52 080 500 #312 (วันอังคาร – อาทิตย์ | 10.30 – 18.00)

Hello.cmdw@cea.or.th

ส่งข้อความหาเราได้ที่: Facebook Messenger

Transforming Local | ปรับตัว ต่อยอด ท้องถิ่น เติบโต

ไม่เพียงเป็นหมุดหมายของเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ รุ่มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หาก ‘เชียงใหม่’ ในวันนี้ยังเบ่งบาน และกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งหลังผ่านพ้นวิกฤติการณ์ และก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย ท่ามกลางโอกาสใหม่ ๆ ที่ผลิแย้มขึ้นเหนือข้อจำกัดจากพลังของผู้คนที่ไม่เคยหยุดสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการที่เร่งเครื่องพัฒนาสินค้าและบริการ พลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) รวมทั้งบรรดาคนคืนถิ่น (Homecoming) ที่กลับมาพร้อมทักษะประสบการณ์อันเข้มข้น มุมมองที่แตกต่าง พลันลงมือค้นหาความเป็นไปได้หลายหลากจากต้นทุนท้องถิ่น เปี่ยมคุณค่าสอดประสานความคิดสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบชีวิต วิถีทาง บนตัวตนและอัตลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ

 

ในขวบปีที่ 9 ของ ‘เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week)’ จึงอยากชวนนักออกแบบ นักคิด นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ ศิลปิน เหล่าคนคืนถิ่น หรือผู้ที่สนใจมาร่วมก้าวเดินต่อไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด ‘Transforming Local : ปรับตัว ต่อยอด ท้องถิ่น เติบโต’ พื้นที่สำหรับนำเสนอ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงทุกแรงบันดาลใจและไอเดียการต่อยอดองค์ความรู้เก่า – ใหม่ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต พลิกโฉมเศรษฐกิจท้องถิ่น ตลอดจนเติมเต็มโอกาสการทางแข่งขันด้วยโปรแกรมสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ควบคู่ผลักดันศักยภาพท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับและยืนหยัดได้อย่างสง่างามในเวทีระดับสากล

 

เทศกาลฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 2 – 10 ธันวาคม 2566 ณ ย่านกลางเวียง ย่านช้างม่อย – ท่าแพ และกระจายตัวโดยรอบเมืองเชียงใหม่

 

ไม่ว่าท่านจะเป็นนักออกแบบ ศิลปิน นักดนตรี นักแสดง ผู้ประกอบการ ชุมชนหรือนักสร้างสรรค์ในสาขาใด เพียงมีไอเดียสร้างสรรค์และต้องการปล่อยของ เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเทศกาลฯ โดยจะเปิดรับสมัครโปรเจกต์และกิจกรรมสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 14 กรกฏาคม 2566

 

สมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลได้ที่: https://www.chiangmaidesignweek.com/apply/auth/login

 

ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน 31 กรกฎาคม 2566 

 

Factsheet ของงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่

อัลบั้มรูปภาพของงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่

Video Library ของงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่

ส่งข้อความหาเราได้ที่: Facebook Messenger

อีเมล: hello.cmdw@cea.or.th

โทร: 052 080 500 #312