ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Chiang Mai Design Week 2023 | Transforming Local

เผยแพร่เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

Transforming Local  | ปรับตัว ต่อยอด ท้องถิ่น เติบโต


ไม่เพียงเป็นหมุดหมายของเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ รุ่มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หาก ‘เชียงใหม่’ ในวันนี้ยังเบ่งบาน และกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งหลังผ่านพ้นวิกฤติการณ์ และก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย ท่ามกลางโอกาสใหม่ ๆ ที่ผลิแย้มขึ้นเหนือข้อจำกัดจากพลังของผู้คนที่ไม่เคยหยุดสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการที่เร่งเครื่องพัฒนาสินค้าและบริการ พลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) รวมทั้งบรรดาคนคืนถิ่น (Homecoming) ที่กลับมาพร้อมทักษะประสบการณ์อันเข้มข้น มุมมองที่แตกต่าง พลันลงมือค้นหาความเป็นไปได้หลายหลากจากต้นทุนท้องถิ่น เปี่ยมคุณค่าสอดประสานความคิดสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบชีวิต วิถีทาง บนตัวตนและอัตลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ


ในขวบปีที่ 9 ของ ‘เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week)’ จึงอยากชวนนักออกแบบ นักคิด นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ ศิลปิน เหล่าคนคืนถิ่น หรือผู้ที่สนใจมาร่วมก้าวเดินต่อไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด ‘Transforming Local : ปรับตัว ต่อยอด ท้องถิ่น เติบโต’ พื้นที่สำหรับนำเสนอ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงทุกแรงบันดาลใจและไอเดียการต่อยอดองค์ความรู้เก่า-ใหม่ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต พลิกโฉมเศรษฐกิจท้องถิ่น ตลอดจนเติมเต็มโอกาสการทางแข่งขันด้วยโปรแกรมสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ควบคู่ผลักดันศักยภาพท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับและยืนหยัดได้อย่างสง่างามในเวทีระดับสากล
#ChiangMaiDesignWeek2023 #CMDW2023 #TransFormingLocal #ปรับตัวต่อยอดท้องถิ่นเติบโต #Craft #Music #Art #Food #Creativity #CNX #Chiangmai #เชียงใหม่

แชร์