ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดเทศกาลฯ

เผยแพร่เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (CHIANG MAI DESIGN WEEK) 2023


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 10 ธันวาคม 2566 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อประสานงานต่อไป


ทางเทศกาลฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี เราเชื่อว่าการร่วมมือกันระหว่างนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และทรัพยากร เป็นหัวใจสำคัญในการปลุกพลัง และเสริมศักยภาพการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก POP MARKET 2023

สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ที่: https://forms.gle/gC4H4Cb7RTB6EpP2A

โดยยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2566


#ChiangMaidesignweek2023 #CMDW2023 #TransformingLocall

แชร์