เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2023, 2 –10 DEC

Chiang Mai Street Jazz Festival

เทศกาลดนตรีเชียงใหม่สตรีทแจ๊ส 2566

ตั้งแต่การจัดงานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562, เทศกาลดนตรี ‘เชียงใหม่สตรีทแจ๊ส’ กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคี, ความหลากหลาย และความรักต่อศิลปะดนตรีร่วมสมัย ในปี พ.ศ. 2566, เทศกาลมีความตั้งใจมากขึ้นสำหรับการใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรมให้เป็นเหมือนสะพานในการเปลี่ยนผ่านทางสังคมเมืองเชียงใหม่ ปีนี้พวกเราตั้งใจที่จะขยายส่วนทางดนตรีจากทั่วโลก เข้ากับสังคมท้องถิ่น ด้วยการให้เทศกาลครั้งนี้เป็นเหมืนซิมโฟนีเพื่อส่งเสียงของความหวัง ไปทั่วเมือง อีกทั้งปีนี้ยังเป็นปีที่สำคัญสำหรับการก่อตั้ง 'ChiangMai Touch,' องค์กรที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ และมุ่งที่จะเป็นองค์กรเพื่อสังคมในอนาคต ภายใต้การร่วมมือของกลุ่มเชียงใหม่ทรัสต์, เทศกาลดนตรีเชียงใหม่สตรีทแจ๊ส, ชุมชนดีด้วยรอยยิ้มแม่แจ่ม, กลุ่มเพื่อนท้องถิ่น, และเพื่อนผู้ประกอบการ, ChiangMai Touch รับรู้ถึงความสามัคคี, ความฝันร่วมกัน, และการสนับสนุนการทำงานร่วมกันในท้องถิ่นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ในปีที่ 5 ของเทศกาลเรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนที่เข้าใจถึงความหลากหลาย, ใช้พลังของดนตรีแจ๊ส และดนตรีร่วมสมัยในการสร้างความเปลี่ยนแปลง, และเสริมสร้างวัฒนธรรมอันหลากหลายของผู้คนในเมืองเชียงใหม่ สังคมไทย และชุมชนโลกให้เข้มแข็ง การเปลี่ยนผ่านในปี พ.ศ. 2566 นี้ เรามุ่งเน้นที่จะนำการผสมผสานแนวดนตรีหลากหลายจากทั่วโลก ด้วยการทำงานกับเครื่อข่ายเทศกาลดนตรีทั้งจากภูมิภาคเอเชีย และยุโรป เพื่อสร้างความเข้าใจ ความเคารพระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน ทางเทศกาลยังเป็นเวทีที่สดใหม่สำหรับนักดนตรีท้องถิ่นให้มีโอกาสได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกันแบ่งปันมรดกทางวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมกับชุมชนชาวเชียงใหม่ เทศกาลดนตรีเชียงใหม่สตรีทแจ๊ส พ.ศ. 2566 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่, ร้าน North Gate Jazz Club, Moment's Notice Jazz Club, The Mellowship, Thapae East และ Mahoree City if Music ร่วมถึงพื้นที่สวน สาธารณะอีกหลายๆ มุมเมือง ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองอัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับแวดวงดนตรีในท้องถิ่น และสืบทอดวัฒนธรรมของผู้คนในเมืองนี้ต่อไปอย่างยั่งยืน พบกับการแสดงบนเวทีมโหรี ที่โชว์เคสดนตรีท้องถิ่นร่วมสมัย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน กิจกรรมเวิร์คชอปจากศิลปินแจ๊สมืออาชีพ และการแสดงดนตรีตามท้องถนน ณ ถนนช้างม่อย, คลองแม่ข่า, ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม มินิคอนเสิร์ต ณ 6 แจ๊สบาร์ ในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม North Gate Jazz Co-Op - The Mellowship - Moment's Notice Jazz Club - Thapae East - Venue for the Creative Arts - Mahoree City Of Music - The A ter - Chiangmai และสุดท้ายในวันที่ 3 ธันวาคม, ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตบนเวทีใหญ่ที่ Old Chiangmai