ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Maiiam Contemporary Art Museum

Unveiling Objects

"เจตจำนงค์ของศิลปินในการสร้างงานศิลปะและความคิดในการออกแบบมีผลต่อลักษณะเฉพาะของผลงานศิลปะนั้นๆอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ บ่อยครั้งเราพบว่าผู้ชมมีคำถามเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างศิลปะและการออกแบบว่าสิ่งใดเป็นเส้นแบ่งหรือความเชื่อมโยงของศาสตร์ทั้งสองนี้ นิทรรศการ 'Unveiling Objects' ได้เริ่มขึ้นจากบทสนทนาของคุณ Jean-Michel Beurdeley, หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ซึ่งมุ่งหวังที่จะนำเสนอความทับซ้อนของความคิดที่อยู่เบื้องหลังงานศิลปะและวัตถุทางศิลปะในบริบทของกระบวนการออกแบบ ชิ้นงานที่นำเสนอเป็นการคัดเลือกผลงานของศิลปินที่เป็นส่วนหนึ่งในคอลเลคชั่นสะสมของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม นิทรรศการนี้ปรารถนาที่จะเผยมุมมองของศิลปินที่เป็นที่รู้จักในมิติที่ต่างไปผ่านการเล่าเรื่องราวจากวัตถุทางศิลปะที่เป็นชิ้นงานส่วนตัวของพวกเขา บ้างเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานศิลปะ และเรื่องราวรอบตัว รวมถึงชิ้นงานสะสมส่วนตัวของคุณ Jean-Michel Beurdele ที่ผ่านบทสนทนาด้านการออกแบบและประวัติศาสตร์ศิลปะในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้ร่วมสร้างคำถามในช่วงเวลาที่นิยามของศิลปะและออกแบบมีความหลากหลายและเป็นไปได้อย่างไม่สิ้นสุด" นิทรรศการจัดแสดงระหว่าง วันที่ 2 ธ.ค 2566 - 18 ก.พ 2567 ค่าบัตรเข้าชม เด็ก/ผู้สูงอายุ 100 บาท ผู้ใหญ่ 150 บาท