ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Kalm Village

สีสันกับชีวิต: นิทรรศการเฟอร์นิเจอร์ โดย สุวรรณ คงขุนเทียน

สุวรรณ คงขุนเทียน นักออกแบบชั้นครู ร่วมกับ คาล์ม วิลเลจ นำเสนอเก้าอี้จากฝีมืองานหัตถกรรม ที่มีแง่มุมหลากหลายและไร้ซึ่งขอบเขตในการสรรสร้างงานหัตถกรรมอย่างสร้างสรรค์ "เสมือนการแต่งตัวให้กับเก้าอี้” ที่สีสันได้แต่งแต้มอัตลักษณ์ และเติมเต็มชีวิตให้กับผลงานแต่ละชิ้นให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมา ผ่านประสบการณ์กว่า 30 ปี ของความศรัทธาในการสืบสานงานหัตถกรรมให้สามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์เราต่อไปอย่างมีความหมาย อยู่เหนือกาลเวลา.
นักออกแบบ
  • สุวรรณ คงขุนเทียน