ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

COTH studio

สร้าง ผ่าน ซ่อม

เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผลิตรองรับความต้องการในด้านต่างๆ จากความต้องการบริโภคที่มากขึ้นทุกวันๆของมนุษย์ ขยะก็มากขึ้นตามทุกวัน สินค้ามือสองหรือของแตกหักมีลักษณะเฉพาะตัวของ “กาลเวลา” เช่น รอยใช้งาน รอยขีดข่วน การกัดกร่อน และอื่นๆ เกิดขึ้นจากการใช้งานและแสดงการเดินทางของวัตถุ มันบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตของสิ่งนั้นๆ ทั้งพฤติกรรมของเจ้าของคนก่อน ที่มาการผลิต เครื่องมือ และองค์ประกอบของวัสดุ จุดมุ่งหมายของโปรเจ็กต์นี้คือการใช้นำบทบาทของการซ่อมแซมมาต่อชีวิตให้กับสิ่งนั้นๆ เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นไม่เพียงแต่สามารถใช้งานได้อีกครั้ง แต่ยังสืบต่อบุคลิกและเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของมันอีกด้วย