เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2023, 2 –10 DEC

KOR.BOR.VOR

Original Five

KOR.BOR.VOR.VISUAL LABEL กลุ่ม ศิลปิน New media artist curate by KOBORED  ที่ชอบการไช้แนวความคิดจากสถานที่ต่างๆมาทำงานศิลปะ ทางด้าน ภาพเคลื่อนไหว,แสง,เสียง และ สื่อผสม ต่างๆ มา จัดการสร้างสรรค์ ประสบการณ์ไหม่ๆในการชม นิทรรศการ โดยไช้ media technology โดยยังมีความเป็นเอกลักษณ์ทางการแสดงออกในแบบที่ กลุ่มศิลปิน สร้างสรรค์ ถนัดและปรับรูปแบบไปตามสถานที่นั้นๆ "Original Five"การตีความการเปลี่ยนแปลง เอกลักษณ์ของการค้าขายในชุมชนแบบเก่า ผ่าน มุมมองแบบ ภาพถ่าย ผสม เทคนิค photo motion ที่ถ่ายทอดเรื่องราว ของกาลเวลา ที่เปลี่ยนไป โดยใช้ วิธีคิดของเทคนิคในการตีความของ วัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่ หรือ เทรนกระแสนิยมรอบข้างของ ผู้คน ใน การเปลี่ยนรูปแบบการค้าขายของ generation ไหม่ๆ มาผสมผสาน  ผ่านรูปแบบการจัดองค์ประกอบ ของ ตัว visual กับพื้นที่ ห้องแถว 5 ห้อง ( site specific  visual installation design)  โดยยังคงทำไห้ บทบาทของร้านค้าแบบนี้ในชุมชนยังอยู่และเป็นแรงบัลดาลใจ ของชุมชน ตลอดไป
นักออกแบบ
  • พงศ์ภาสกร กุลถิรธรรม