ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

CEA Chiang Mai

CHALLENGE THE TALENTS-Presentation Day

เวทีปล่อยของ นำเสนอไอเดีย / ผลงานการออกแบบ / ความสามารถ และทักษะของนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ Challenge the talents ที่จับคู่นักศึกษาให้ได้เรียนรู้กระบวนการคิด การทดลองและทำงานจริงร่วมกับนักสร้างสรรค์หรือผู้ประกอบการมืออาชีพ เพื่อบอกเล่า และแสดงศักยภาพให้กลุ่มผู้ประกอบการ บริษัท หน่วยงาน โรงงาน ที่กำลังมองหาทีมทำงานรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความรู้ใหม่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสสู่การทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต