ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Cloud-floor

เหนือชั้น

"เหนือชั้น" Upper Floor Project นิทรรศการที่นำเสนอต้นแบบการใช้พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารที่ยังว่างอยู่และพื้นที่ชั้นบนที่ยังไม่ถูกใช้งาน (Existing Building and Space Utilization) ผ่านเนื้อหาหลัก 3 เรื่อง ที่จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างปฏิสัมพันธ์ และแบ่งปันประสบการณ์ตลอดพื้นที่ทั้ง 3 ชั้นและดาดฟ้าของตึกมัทนา นิทรรศการนี้จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารและเชื่อมต่อแนวความคิดระหว่างผู้ให้เช่าอาคารกับผู้ที่สนใจเช่า เพื่อให้มองเห็นความเป็นไปได้ในการลงทุนและศักยภาพของพื้นที่ว่าง ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับย่านสร้างสรรค์