ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

เปิ้นสานฉัน

ผลงาน Projection Mapping ผลงาน Decide Kit บนตึกยุคโมเดิร์นในย่านช้างม่อย เติมเต็มบรรยากาศย่านสร้างสรรค์ภายใต้โจทย์ Transforming Local งานหัตถกรรมจักสาน ถูกใช้งานในชีวิตประจำวันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ถึงแม้ว่ารูปแบบการใช้งาน รูปทรงหรือแม้กระทั่งวัสดุจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่จักสานยังคงความมีเสน่ห์ของการใช้งานได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสร้างอาชีพให้กับคนภาคเหนือมาช้านาน บนถนนเส้นหลักย่านช้างม่อย มีร้านขายงานหัตถกรรมจักสานไม่น้อยกว่า 3 ร้าน ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมของย่าน ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงย่านช้างม่อย เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสร้าง จากภาพจำ การเข้ามาของคาเฟ่ และคนรุ่นใหม่ ที่ทำให้ร้านขายหวายและย่านช้างม่อยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง "เปิ้นสานฉัน" จึงเป็นผลงานที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของย่านช้างม่อย และความมีเสน่ห์ของงานหัตถกรรมและการใช้งานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นผลงานที่เชื่อมโยงย่านกับผู้คน วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของย่าน