เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2023, 2 –10 DEC

KOR.BOR.VOR

PAGODA LOCAL

PAGODA LOCAL ผลงานศิลปะจัดวาง ณ.วัดชมพู จัดแสดงควบคู่กับ ประตูโขงเก่าแก่ของวัดชมพู ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้รับการบูรณะก็ยังผุพังตามกาลเวลา ผลงานชิ้นนี้เป็นตัวแทนบอกเล่าให้คนภายนอกเข้ามารู้จักสถานที่แห่งนี้มากขึ้น ผ่านประติมากรรมจักสานขนาดใหญ่ที่มีลักษณะแบบเดียวกับประตูโขงแห่งนี้
นักออกแบบ
  • พงศ์ภาสกร กุลถิรธรรม