เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2023, 2 –10 DEC

CEA Chiang Mai

Local = Global

การแสดงดนตรีมหรสพ เปิดพื้นที่ลานหน้าวัดล่ามช้างให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรี เต็มอิ่มกับเสียงเพลงของวงปี่พาทย์ โดยชุมชนล่ามช้าง การแสดงของวง Nimman Street Orchestra วงดนตรีร่วมสมัย ที่ผสมผสานการเล่นเข้ากับเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ร่วมด้วยการแสดงดนตรีพื้นเมืองในพิธีกรรมของแมนจู โดย Han & Abkaa Shaman เฉพาะวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 "Nimman Street Orchestra & ก้องฟ้า-ลายเมือง" นับแต่ครูรอด อักษรทับ ครูดนตรีคนสำคัญประจำคุ้มเจ้าผู้ครองนคร และบ้านเจ้าแก้วนวรัตน์ได้นำฆ้องกระแตรางแรกเข้าสู่แดนล้านนา สำเนียงดนตรีท้องถิ่นนี้ก็เปลี่ยนไป บทเพลงอมตะหลายสิบเพลงได้ถูกรังสรรค์ขึ้น กลายป็นตำนานของแผ่นดิน ปี 2566 ฆ้องกระแตรางใหม่ และพวกพ้อง จะพาเสียงของท้องถิ่น เดินทางไกลข้ามเวลา สู่อนาคต “Han&Abka” - Manchurian Shaman Music การใช้ดนตรีเพื่อสื่อสารกับอำนาจเหนือธรรมชาติ วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัฒนธรรมโบราณที่ปรากฏพ้องในท้องถิ่นต่างๆทั่วโลก ทั้งยุโรป อเมริกา ไซบีเรีย ตะวันออกกลาง และเอเชีย ชามัน (Shaman) คือหมอผีหรือคนทรงผู้ศักดิ์สิทธิ์มักจะประกอบพิธีกรรมโดยใช้เสียงเพลง กลอง และการเต้นรำ ไกล่เกลี่ยมนุษย์กับโลกของสิ่งเหนือธรรมชาติ เยียวยาสังคม และรักษาผู้เจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ Han Xiaohan – ชามันจากดินแดนแมนจูเรีย และคณะ จะมาร่วมเฉลิมฉลอง และอวยพรให้ผู้เข้าร่วมในเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ เจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • บฤงคพ วรอุไร