ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Central Department Store Limited

Transforming Local Crafts

Transforming Local Crafts นิทรรศการส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นและนักสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานผู้ประกอบการท้องถิ่นและนักสร้างสรรค์ผ่านการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมร่วมสมัย โดยเป็นการทำงานระหว่างนักออกแบบมืออาชีพจับคู่กับผู้ประกอบการท้องถิ่น 10 คู่ ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมที่สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เเละการออกเเบบผนวกกับฐานทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงศักยภาพงานฝีมือท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่น ร่วมสมัยเป็นสากล พร้อมจัดแสดงในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2023 และห้างสรรพสินค้าในเครือ Central Department Store เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่วงกว้างและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจต่อไป เฮือนปอสา x ธัญญพร จิตราภิรมย์ Debua x อภิวัฒน์ ชิตะปัญญา Ninechaidee x ธีระ ฉันทสวัสดิ์ Moonler x รัฐธีร์ ไพศาลโชติสิริ SlowStitch Studio InClay Studio Pachana Studio ชามเริญสตูดิโอ สล่ามือจา สะพรั่ง คราฟท์ จิวเวลรี่
นักออกแบบ
  • เฮือนปอสา x ธัญญพร จิตราภิรมย์
  • Debua x อภิวัฒน์ ชิตะปัญญา
  • Ninechaidee x ธีระ ฉันทสวัสดิ์
  • Moonler x รัฐธีร์ ไพศาลโชติสิริ
  • SlowStitch Studio
  • InClay Studio
  • Pachana Studio
  • ชามเริญสตูดิโอ
  • สล่ามือจา
  • สะพรั่ง คราฟท์ จิวเวลรี่